Voorwaarden

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen heeft de algemene voorwaarden opgesteld. 
In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten tussen de lactatiekundige en opdrachtgever geregeld.
Indien je begeleiding van mij wenst, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Indien wij een afspraak hebben gemaakt, waarbij ik bij jou thuis langskom, mag je deze tot 24 uur voor de afgesproken tijd kosteloos annuleren.

Zeg je binnen 24 uur voor onze afspraak af, dan ben ik genoodzaakt €50,- te berekenen. 
Indien mogelijk, zal ik proberen je telefonisch verder op weg te helpen.

Wees je bewust van het feit, dat ik met het maken van een afspraak, ook rekening houd met de noodzaak van jouw situatie.
Als je moet afzeggen, kan ik soms niet direct een goed passende, nieuwe afspraak met je plannen. 

Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Ik behoor toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heb deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ik mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn.
De gegevens dienen passend beveiligd te worden.
Dit waarborg ik door mijn aantekeningen tijdens het huisbezoek te noteren in een uitwisbaar notitieboek. 
De digitale documenten zijn beveiligd met een wachtwoord en mijn mails stuur ik in ‘vertrouwelijke modus’. 
Mijn website beschikt over een SSL-certificaat.
Ik zal nooit jouw persoonsgegevens, zonder jouw toestemming, delen met derden.

Hiermee voldoe ik aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Als lactatiekundige met een eigen praktijk heb ik geen functionaris gegevensbescherming. 
Het hele privacy protocol lees je hier.

Als lactatiekundige ben ik mij bewust van de situatie waarin jullie je kunnen bevinden.
Ik wil mijn werk dan ook met kundigheid, kennis, empathie en integriteit uitvoeren.
Ik ben er als professional om jullie van informatie en adviezen te voorzien.
Ook wil ik ouders sterken om de keuzes te maken die bij júllie passen. 
Ik wil graag open in gesprek met jullie kunnen zijn en zal respect voor jullie keuzes hebben.

Mochten jullie niet tevreden zijn over de door mij verleende diensten, dan hoor ik dit graag eerst van jullie zelf.
Door rustig met elkaar in gesprek te gaan worden dingen vaak al opgehelderd. 

Komen wij er samen niet uit, leg je klacht dan voor aan de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

Ook kun je contact met het Klachtenportaal Zorg opnemen. 
Een onafhankelijk, deskundig en ervaren klachtenbehandelaar zal dan de klacht in behandeling nemen.